1 ปีมีครั้ง !!!

พบกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12


ในวัน พุธที่ 2 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

เวลา 10.00 - 20.00 น.


ณ เมืองทองธานี ฮอลล์ 8  บู้ท D27


!! พร้อมส่วนลดมากมาย เฉพาะในงานเท่านั้น !!


จัดโดย : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่เว็บไซต์